Termeni și condiții

Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul Taberei Creștine Brădățel! Accesând și utilizând acest site, sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții, care sunt destinate să asigure o experiență sigură și plăcută pentru toți participanții noștri.

Acceptarea Regulamentului: Prin participarea la activitățile noastre, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat regulile și principiile noastre bazate pe valori creștine, precum și dispozițiile generale ale taberei.

Rezervări și Cazare: Participanții sunt obligați să efectueze rezervări în avans și să achite o sumă specificată la momentul rezervării. Accesul în tabără și utilizarea facilităților sunt permise numai participanților declarați și acceptați în prealabil.

Organizarea și Administrarea: Tabăra funcționează pe principiul „circuit închis”, destinat grupurilor care acceptă și respectă regulamentul și principiile noastre creștine. Facilitățile includ pavilioane de cazare, bucătărie, cantină și baza sportivă.

Responsabilități și Drepturi ale Participanților: Participanții sunt responsabili pentru respectarea regulamentului de cazare, utilizarea corectă a bunurilor din inventar și păstrarea curățeniei. Ei au dreptul la respect, cazare adecvată și acces la facilitățile taberei conform acordului.

Sănătate și Siguranță: La sosire, participanții sunt obligați să prezinte o avedere medicală și, pentru cei sub 18 ani, un acord parental. Respectarea măsurilor de siguranță este esențială în toate activitățile, inclusiv în utilizarea bazei sportive și a parcului de aventură.

Activități și Utilizarea Facilităților: Participanții pot beneficia de facilitățile taberei, inclusiv săli de mese, spații sportive și de entertainment, respectând programul stabilit și sub supravegherea necesară.

Condiții Financiare: O garanție de 500 lei va fi achitată de grup la cazare, care va fi utilizată pentru acoperirea eventualelor deteriorări. Taxa de cazare și orice alte costuri trebuie achitate conform condițiilor stabilite.

Comportament și Ținută: Participanții sunt așteptați să afișeze un comportament respectuos și adecvat, evitând activitățile care contravin principiilor creștine și regulilor de bun simț.

Modificări și Excepții: Tabăra își rezervă dreptul de a face modificări ale termenilor și condițiilor fără notificare prealabilă. Participanții vor fi informați despre orice schimbări relevante.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. Așteptăm cu nerăbdare să vă oferim o experiență memorabilă la Tabăra Creștină Brădățel!

Preluarea și procesarea datelor cu caracter personal

Scopul Colectării Datelor: Tabăra Creștină Brădățel colectează date cu caracter personal cu scopul gestionării rezervărilor, a cazărilor și a participării la activitățile taberei. Datele sunt necesare pentru îndeplinirea cerințelor organizatorice, pentru asigurarea securității participanților și pentru comunicarea eficientă.

Tipurile de Date Colectate: Colectăm date personale precum nume, prenume, date de contact (număr de telefon, adresă de email), informații despre starea de sănătate (unde este cazul), precum și orice alte informații relevante pentru participarea la activitățile taberei.

Consimțământ: Prin participarea la tabără și prin utilizarea site-ului nostru, participanții și vizitatorii consimt expres la colectarea și procesarea datelor lor personale, în conformitate cu aceste prevederi. Consimțământul poate fi retras în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată administrației taberei.

Securitatea Datelor: Ne angajăm să protejăm datele personale împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate. Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului.

Accesul și Corectarea Datelor: Participanții au dreptul de a accesa datele personale colectate despre ei și de a solicita corectarea oricăror informații incorecte sau incomplete.

Limitarea Procesării și Portabilitatea Datelor: Participanții pot solicita limitarea procesării datelor lor personale sau pot solicita o copie a datelor personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de mașină, pentru a le transfera către o altă entitate.

Ștergerea Datelor: Participanții pot solicita ștergerea datelor personale atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau când participanții își retrag consimțământul.

Notificarea Încălcărilor de Securitate: În cazul unei încălcări a securității datelor care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile individuale, vom notifica autoritatea de supraveghere competentă și, când este necesar, persoanele afectate, în conformitate cu prevederile GDPR.

Contact: Pentru orice întrebări sau solicitări legate de datele personale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa office@bradatel.ro.