Regulament

Regulament interior

Se interzice accesul la facilitățile Taberei și cazarea în pavilioane a altor persoane decât cele care în prealabil au solicitat rezervare și au achitat în avans o anumită sumă stabilită împreună cu directorul în momentul rezervării.

La cazare, să se țină cont de principiile creștine; băieții vor fi cazați separat, iar fetele de asemenea, urmând să fie cazate împreună doar familiile.

Participanților le revin următoarele îndatoriri:

să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul taberei, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie;

să răspundă material pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră şi din încăperile de folosinţă comună ale taberei. În cazul în care autorul faptei nu este identificat, răspund solidar toti membrii grupului sau grupurilor cazate în camera respectivă sau care folosesc încăperile de uz comun, procedându-se la recuperarea stricăciunilor materiale de la cei vinovaţi sau reținerea din taxa degaranție; dacă defectiunea depășește taxa de garanție aceasta se va achita suplimentar înainte de plecarea din tabără a grupului;

să nu scoată din camere pături, scaune şi alte bunuri de inventar;

să nu introducă, să nu vândă şi să nu consume băuturi alcoolice sau alte produse care nu corespund statutului de creștin sau intră sub incidența legii;

să nu deterioreze pereţii camerelor prin lipirea de postere şi alte fotografii, să nu introducă câini şi pisici în camere;

să aibă o ţinută şi o comportare corespunzătoare şi să nu deranjeze pe ceilalţi participanți din tabără;

să se legitimeze personalului taberei, la cererea acestora;

să trateze cu respect personalul Taberei precum și pe ceilalți participanți ai Taberei, atât din grupul propriu cât și din celelalte grupuri aflate în Tabără.

Regulament exterior

Baza sportivă a Taberei Creștine Brădățel cuprinde totalitatea terenurilor, sălilor și amenajărilor destinate activităților de educație fizică și sport și este destinată cu prioritate activităților grupurilor cazate în tabără.

Se interzice accesul participanților la baza de sport și divertisment care implică un grad de risc, ÎN AFARA PROGRAMULUI stabilit și FĂRĂ PREZENȚA INSTRUCTORILOR ȘI A ECHIPAMENTULUI ADECVAT. Dacă aceste reguli vor fi încălcate, responsabilitatea revine conducătorilor de grup și părinților care nu s-au supus regulamentului (pentru participanții de sub 18 ani).

Este interzis accesul pe baza sportivă persoanelor care au un comportament necivilizat, produc stricăciuni sau prezintă un pericol pentru alte persoane.

Dispoziții speciale

În cazul grupurilor care părăsesc tabăra pentru a se deplasa în trasee montane sau pentru deplasări în jurul taberei, liderii grupurilor au obligația de a-și instrui participanții cu privire la regulile existente în zonă și cu privire la evitarea rătăcirii sau accidentării unor persoane aflate în grup. Deplasarea se va face prin informarea conducerii taberei (director, administrator), dar grupul, prin conducătorii săi, își asumă responsabilitatea pe durata deplasării.

În cazul în care există participanți care încalcă în mod grav regulamentul sau în mod repetat încalcă anumite precizări ale regulamentului, reprezentanții taberei pot recurge la excluderea din tabără a acestor participanți și trimiterea lor acasă, chiar dacă aceștia au achitat parțial sau integral taxa de participare. Liderii grupului sunt responsabili de comportamentul participanților și vor contacta familia participantului înainte de trimiterea lui acasă.

Regulamentul de mai sus este unul cu caracter orientativ. Puteți descărca întregul regulament al taberei de mai jos.

DESCARCĂ REGULAMENTUL