Regulamentul de  cazare in

Tabara Crestina Bradatel

 

 

Cap. I - DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1. Prezentul Regulament are menirea de a asigura desfasurarea in bune conditiuni a timpului petrecut in tabara, atingerea scopurilor propuse, respectarea ordinii și disciplinei in tabara, evitarea situatiilor neplacute, a acidentelor si folosirea corecta si cu constinciozitate a facilitatilor taberei

Art. 2. Respectarea prevederilor Regulamentului constituie o obligație generală, ea nu comporta nici un fel de excepție, revenind fiecărui participant, precum și altor persoane care se află temporar pe teritoriul taberei.

 

Cap. II.  Organizarea, funcționarea și administrarea pavilioanelor de cazare

Art. 3.  Tabara Crestina Bradatel formata din trei pavilioane, bucatarie, cantina si baza sportiva, avand scopul de a deservi cazarea grupurilor, în care se asigură condiții de viață și studiu optime pentru participanti. Acestea funcționează pe întreaga perioadă a anului, in functie de solicitari.

 

Art. 4.  Grupurile cazate in Tabara Crestina Bradatel vor tine cont de principiile crestine care guverneaza in aceasta tabara.

În pavilioane pot fi cazate grupuri de copii, tineri sau adulti care in prealabil au solicitat rezervare si au achitat in avans o anumita suma stabilita impreuna cu directorul in momentul rezervarii.  Se interzice accesul la facilitatile Taberei si cazarea în pavilioane, a altor persoane decât cele menționate.

Art. 5.  Administratorul va repartiza grupul in camerele stabilite in functie de numarul locurilor pe camera si va inmâna conducatorului de grup Regulamentul de cazare. La cazare in camere participa administratorul taberei si liderul grupului.  La cazare se va intocmi o fisa colectiva de cazare unde vor fi trecuti participantii grupului si datele personale ale acestora(nume, prenume, BI/CI serie si numar, sexul si varsta participantului) precum si camera in care se va face cazarea. La sosire participantilor, liderul grupului va preda directorului taberei sau administratorului, tabelul nominal al participantilor precum si adeverintele medicale din care rezulta starea de sanatate a participantilor.

Art. 6.  La cazare sa va tine cont de principiile crestine care guverneaza in tabara, cazarea baietilor si a fetelor va fi facuta in camere separate, urmand a fi cazate impreuna doar familiile.

Art. 7.  Daca in timpul cazarii grupului in tabara se constata incalcari ale Regulamentului de cazare al participantilor,  încălcări ale disciplinei, deteriorarea cazarmamentului din cameră, se poate cere excluderea din Tabara a acestor participanti putandu-se refuza cazarea ulterioara in anul respectiv sau in anii urmatori a acestor participanti.

Art. 8.  Grupurile cazate vor achita costurile stabilite la inceputul sejurului iar daca solicita prelungirea perioadei de cazare, aceasta se va putea realiza numai dupa acordul directorului Taberei care va consulta grila de cazare, urmand ca in cazul disponibilitatii de cazare grupul sa achite costurile de prelungire.

Art. 9.   Camerele vor fi predate participantilor fiind curate, gata pentru a fi ocupate de acestia. Lenjeria va fi schimbata dupa fiecare serie de participanti, vor fii doua pături pentru fiecare pat, sapun, hartie igienica.

Art. 10.  Curățenia în camerele pe timpul sejurului se asigură de către participanti,  prin autogospodărire, urmand ca personalul sa verifice si sa retuseze la un interval de trei zile. Curatenia in grupurile sanitare o va verifica zilnic personalul specializat al taberei, iar curățenia pe palier, în grupurile sociale și oficii se asigură deasemenea de catre personalul de serviciu al Taberei.

Art. 11.  Participantii cazați au următoarele drepturi:

a)                  să folosească baza materială existentă în tabara (sala de mese, săli de lectură, baza sportiva) conform intelegerii prealabile cu conducerea taberei;

b)                 sa foloseasa echipamentul sportiv al taberei, dar pentru asta trebuie sa anunte personalul raspunzator al taberei sau liderul grupului fiind notat cu tipul de echipament pe care l-a solicitat predandul in bune conditiunii dupa folosire (mingi de fotbal, volei, bascket, palete si mingi de ping-pong, palete de badmington, fileu, etc) cu conditia obligatorie sa semneze in prealabil tabelul de instructaj de la inceputul perioadei de tabara.

c)                  se pot folosi frigidere și televizoare personale numai după o prealabilă cerere înaintată administrației taberei;

d)                 pot intra și ieși din tabara între orele 7.00-23.00, instintand liderul grupului in cazul plecarii din tabara;

e)                  să facă propuneri în legătură cu îmbunătățirea condițiilor de viață din tabara, precum și a activității personalului taberei.

 

 

Art. 12.  Îndatoririle participantilor cazați în tabara sunt:

a)                  să prezinte la cazare actul de identitate pentru inregistrare.

b)                 să completeze formularele de inregistrare pentru cazare si regulamentul de participare.

c)                  să prezinte certificatul medical eliberat de medicul de familie din care sa reiese starea de sanatate si posibilitatea sau imposibilitatea participarii la activitatiile taberei. Minorii trebuie să prezinte un accept de participare semnat de catre parintele sau tutorele acestuia, din care sa reiese ca a instintat copilul despre cerintele taberei si a liderilor grupului si ca este deacord cu participarea pe propria raspundere, a copilului in aceasta tabara.

d)                 să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul taberei, instalațiile electrice și sanitare puse la dispoziție;

e)                  să achite tariful fixat pentru cazarea în tabara la inceputul sejurului, conform cu intelegerea facuta cu liderul de grup;

f)                  să răspundă material pentru lipsurile și deteriorările produse bunurilor din cameră și din încăperile de folosință comună ale taberei. În cazul în care autorul faptei nu este identificat, răspund solidar toti membrii grupului sau grupurilor cazate în camera respectivă sau care folosesc încăperile de uz comun, procedându-se la recuperarea stricăciunilor materiale de la cei vinovați;

g)                 să efectueze curățenie în cameră, iar la plecarea din tabara să restituie integral și în stare corespunzătoare bunurile primite pe bază de inventar;

h)                 să nu scoată din camere pături, scaune și alte bunuri de inventar;

i)                  să nu introducă, să nu vândă și să nu consume băuturi alcoolice sau alte produse care nu corespund statutului de crestin sau intra sub incidenta legii;

j)                   să nu cazeze în camere persoane străine, care nu au fost cazate si inregistrate in tabara;

k)                 să nu consume seminte in timpul sederii in tabara si sa nu arunce în jurul pavilioanelor ambalaje și resturi menajere, să nu degradeze spațiile de folosință comună sau zonele verzi din interiorul taberei sau din jurul acesteia;

l)                  să nu folosească reșouri sau alte instalații electrice improvizate în camere pentru încălzirea sau prepararea hranei;

m)               să nu organizeze aniversări personale gălăgioase în camere. Acestea se pot organiza pe baza unei planificări prealabile, în incinta salilor taberei sau alte spații special afectate acestui scop, cu aprobarea directorului sau administratorului; Nu este admisa organizarea petrecerilor cu dans sau cu consum de bauturi alcoolice, care nu corespund statutului nostru de tabara crestina.

n)                 să nu deterioreze pereții camerelor prin lipirea de postere, fotografii, programe și altele, să nu introducă câini și pisici în camere;

o)                 să aibă o ținută și o comportare corespunzătoare și să nu deranjeze pe ceilalți participanti din tabara;

p)                 să se legitimeze personalului taberei, la cererea acestora.

 

 

 

 

Cap. III.  Organizarea, funcționarea și administrarea cantinei taberei si a salii de mese

Art. 13.  La cantină pot servi masa toti participantii grupurilor cazate in tabara sau care nu sunt cazati dar participa impreuna cu grupul la programul acestora si au achitat taxa de participare.

Art. 14.  Partcipantii care servesc masa la cantină au următoarele drepturi:

a)      Să folosească bunurile puse la dispoziție în cadrul acesteia;

b)      Să facă aprecieri și propuneri direct sau prin liderii grupului – cu privire la întocmirea meniurilor, a calității porțiilor servite, a programului de funcționare a cantinei, a curățeniei și altor aspecte din activitatea colectivului de deservire a cantinei.

Art. 15.  Participanții care servesc masa la cantină au următoarele îndatoriri:

a)       sa achite taxa de participare in tabara, respectiv de servire a mesei

b)      să folosească cu grijă bunurile materiale din dotarea cantinei;

c)       să nu scoată din incinta cantinei vesela și tacâmurile;

d)      să respecte modul de organizare a serviciilor de către personalul taberei, respectiv: orarul de servire al mesei, autoservirea etc.

e)       să nu intre în blocul alimentar, depozite și magazie;

f)       să aibă o ținută vestimentară și civică corespunzătoare de servire a mesei, să se comporte civilizat în relațiile cu colegii și cu personalul cantinei.

g)      sa duca vesela murdara la vizeta spalatorului unde va fi preluata de personalul taberei

Art. 16.  Participanții care produc pagube la bunurile din cantină sau scot din incinta cantinei veselă și tacâmuri, răspund material pentru aceasta, procedându-se la eșalonarea și recuperarea pagubelor de la cei vinovați.

 

IV.             Baza sportivă

 

Art. 17.  Baza sportivă a Taberei Crestine Bradatel  cuprinde totalitatea terenurilor, sălilor și amenajărilor destinate activităților de entertainment si educație fizică și sport, fiind destinată cu prioritate activităților grupurilor cazate in tabara.

Art. 19. Este interzis accesul pe baza sportivă persoanelor care au un comportament necivilizat, produc stricăciuni sau prezintă un pericol pentru alte persoane. Participarea la activitatiile taberei sa va face numai in cadrul actiunilor organizate de stufful taberei sau de liderii grupului, in acord cu conducerea taberei, fiind obligatorie respectarea cerintelor acestora referitoare la echipament, la modul de folosire a echipamantului si a tuturor facilitatilor, a orarului stabilit, a respectarii unui comportament adecvat, etc. In caz de accidente survenite nerespectarii regulilor prezentului regulament toata responsabilitatea revine partuicipantilor  care nu le-au respectat sau liderilor grupului in cazul in care acestia nu le-au comunicat participantilor.

Art. 20.   Liderii grupurile care folosesc baza sportiva au obligatia de a-și  instrui si supraveghea participantii in vederea folosirii corecte a aparatelor, terenurilor in vederea evitarii accidentarii participantilor si in vederea mentinerii bazei sportive in conditii optime, fara stricaciuni.

 

CapV. Dispozitii speciale

 

            Art. 21.   In cazul grupurilor care parasesc tabara pentru a se deplasa in trasee montane sau pentru deplasari in jurul taberei, liderii grupurilor au obligatia de a-și instrui participantii cu privire la regulile existente in zona si cu privire la evitarea ratacirii sau accidentari unor presoane aflate in grup. Deplasarea se va face  prin instintarea conducerii taberei (director, administrator) dar grupul, prin conducatorii sai, isi preia intreaga responsabilitate pe durata deplasarii.

 

 

Cap.VI.  Dispoziții finale

 

Art. 22.  Prezentul Regulament de Cazare in Tabara Crestina Bradatel a intrat în vigoare după aprobarea lui de către membrii fondatori ai Fundatiei Tabara Crestina Bradatel la data de 1 august 2008.        
  ïżœ